Εξαιρετική ποιότητα

Στη Neubria λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Προμηθεύουμε αξιόπιστα, ασφαλή, αποτελεσματικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Έχουμε διαμορφώσει μία καινοτόμο γκάμα συμπληρωμάτων για την υγεία του εγκεφάλου με την ακόλουθη λογική:

Σε συμφωνία με την Τρέχουσα Νομοθεσία

Η Neubria δεσμεύεται να εμπορεύεται μόνο συστατικά με αποδεδειγμένη νομιμότητα στις σχετικές δικαιοδοσίες. Επισκεφτείτε την ενότητα Bright Mind Labs  και δείτε την έρευνά μας.

 

Ασφάλεια συστατικών

Συμπεριλαμβάνονται μόνο συστατικά που είναι εγκεκριμένα στην ΕΕ και γενικά αναγνωρισμένα ως ασφαλή στις ΗΠΑ (εγκεκριμένα από τον FDA). Επιπλέον, τηρήσαμε τις οδηγίες για τα μέγιστα επίπεδα λήψης, στις περιπτώσεις όπου παρέχονται σχετικές οδηγίες.

 

Αποτελεσματικότητα συστατικών

Η δοσολογία κάθε μεμονωμένου συστατικού που περιλαμβάνεται στα προϊόντα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα εντός των περιορισμών του προϊόντος. Όπου είναι δυνατόν, τα συστατικά έχουν συμπεριληφθεί στις πιο βιοδιαθέσιμες ή έτοιμες για το σώμα μορφές τους.

 

Συμβατότητα συστατικών

Η χρήση συνδυασμών λιποδιαλυτών και υδατοδιαλυτών συστατικών μπορεί να οδηγήσει σε συμβιβασμούς στη σύνθεση, καθώς απαιτούνται επιπλέον πρόσθετα για την παροχή ενός αποτελεσματικού προϊόντος. Στα προϊόντα Neubria αποφεύγουμε τους συμβιβασμούς και στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη σύνθεση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

 

Σύγχρονη έρευνα

Τα προϊόντα έχουν δημιουργηθεί σε συμφωνία με τα παραπάνω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη την σύγχρονη έρευνα και τις εκάστοτε εξελίξεις.

 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Τα νέα προϊόντα θα αναπτυχθούν βάσει αυτών των κριτηρίων που ικανοποιούν τις ανεκπλήρωτες ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών, με βάση την βέλτιστη διαθέσιμη επιστήμη.

 

Βέλτιστη παρασκευή

Όλα τα προϊόντα Neubria είναι σύμφωνα με τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών για την υγεία.